شهيد محمد روشن ضمير در بيست وسوم تير62درپاسگاه شرهاني عراق که پيش تر به تصرف رزمندگان اسلام درآمده بودبراثر اصابت ترکش خمپاره به شدت مجروح گرديد
محمد در حال نماز خواندن به شهادت رسید
به گزارش نویدشاهدگیلان؛ شهيد محمد روشن ضمير فرزند محمود وي به سال1343در روستاي لکام شهر فومن قدم به عرصه گيتي نهاد دوران کودکي را که سپري نمود وارد مدرسه گرديد اما بيشتر از سال چهارم ابتدايي نتوانست به تحصيل ادامه دهد از اينرو در کنار خانواده که بعدها در روستاي سياه کش رحل اقامت افکنده بودند.

به کار کشاورزي اشتغال ورزيد ومدتي در اين کار بودبعدهاکه به عضويت نهاد بسيج فومن درآمدمدتي دراين نهاد فعاليت پرداخت وازآنجايي که احساس مي کرد وجودش مي تواند در ميادين نبرد مفيدتر باشد خود را براي رفتن به جبهه آماده نمودودرفروردين ماه 62به جبهه هاي نور عليه ظلمت اعزام گرديد.

شهيد روشن ضمير حدودسه ماه بيشتر از تاريخ اعزامش به جبهه نگذشته بود که در بيست وسوم تير62درپاسگاه شرهاني عراق که پيش تر به تصرف رزمندگان اسلام درآمده بودبراثر اصابت ترکش خمپاره به شدت مجروح گرديد واين در حالي بود که داشت وضو مي گرفت وخود را براي نمازآماده مي نمود اورا بلافاصله به بيمارستان گلستان اهواز منتقل کردند امّا جراحات وارده به قدري زياد بودکه در همانجا به شهادت رسيدوآسماني شد.
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده