نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

کلید دفاع از منافع ملی، حمایت از جوانان متخصص ایرانی است

کلید دفاع از منافع ملی، حمایت از جوانان متخصص ایرانی است

سردار عبدالفتاح اهوازیان میگوید: «ما باید شایسته سالاری کنیم. باید جوانان را نگاه کنیم اول تخصصشان را ببینیم اینکه رابطه‌شان با کشور و منافع ملّی چگونه است. امروز ایرانیان به‌خصوص جوانان همه تحصیل‌کرده هستند. پس ما الان باید دنبال شایسته سالاری باشیم دنبال افرادی باشیم که اخلاق مدار باشند و نسبت به وطن، مردم‌شان و منافع ملّی‌شان غیرت داشته و حریص باشند و از داشته‌های مملکت شان دفاع کنند.»
شهید صدوق آگاهانه در مسیر نابودی رژیم  اشغالگر قدس گام نهاد

شهید صدوق آگاهانه در مسیر نابودی رژیم  اشغالگر قدس گام نهاد

 شهید آیت‌الله محمدصادق صدوق گلپایگانی بسیار تاکید داشت که حکومت پهلوی تنها نیست و آمریکا و رژیم  اشغالگر قدس برای از بین بردن اسلام برنامه ریزی کرده‌اند. او آگاهانه گام در مبارزه نهاد و اگر شهید نمی‌شد یاری موثر برای حضرت امام خمینی بود.