نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

پرهیز از هرگونه خودنمایی

همرزم شهید کوچک زاده در سوریه در بیان خاطره‌ای از این شهید مدافع حرم بیان کرد: حامد معمولا اجازه نمی‌داد...