نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فیلم سینمایی «در اسارت»

فیلم سینمایی «در اسارت»

«در اسارت» فیلمی به کارگردانی «علی‌رضا برخورداری»، «داوود اسماعیلی»، «حسین کامران» و «عبد الرضا ساعتچی فرد» و نویسندگی «محمود قنبری» محصول سال 1363 است. این فیلم را می‌توانید در «سینما نوید شاهد» ببینید.
فیلم سینمایی «پایگاه جهنمی»

فیلم سینمایی «پایگاه جهنمی»

«پایگاه جهنمی» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی «اکبر صادقی» محصول سال ۱۳۶۳ است. این فیلم را می‌توانید در سینما نوید شاهد ببینید.
فیلم سینمایی «قاصدک»

فیلم سینمایی «قاصدک»

«قاصدک» فیلمی به کارگردانی «قاسم جعفری» و نویسندگی «سیدرحیم حسینی» محصول سال ۱۳۷۵ است. این فیلم را می‌توانید در سینما نویدشاهد ببینید.
فیلم سینمایی یورش

فیلم سینمایی یورش

فیلم سینمایی «یورش» به کارگردانی «محسن محسنی‌نسب» و نویسندگی «سید جمال حیدری» محصول سال ۱۳۷۶ است. این فیلم را می‌توانید در سینما نوید شاهد ببینید.
فیلم سینمایی «عیسی می‌آید»

فیلم سینمایی «عیسی می‌آید»

فیلم سینمایی «عیسی می‌آید» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی ژکان است. این فیلم را می‌توانید در سایت نوید شاهد ببینید.
فیلم سینمایی فرار بزرگ

فیلم سینمایی فرار بزرگ

فیلم سینمایی فرار بزرگ از ساخته های«ناصر محمدی» است که این فیلم را می‌توانید در سینما نوید شاهد ببینید.