نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«شاهد کودک» ویژه بهار 1402 منتشر شد

«شاهد کودک» ویژه بهار 1402 منتشر شد

یکصد و هشتادوپنجمین شماره نشریه «شاهد کودک» ویژه بهار 1402 به کوشش گروه مجلات «شاهد» با صاحب امتیازی بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر شد.