نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فهرستی کوچک برای مردی بزرگ

فهرستی کوچک برای مردی بزرگ

اگر بخواهیم شهید حسن باقری را بشناسیم و این شناخت را با مطالعه کتاب کسب کنیم، از کجا باید شروع کنیم؟ میان این‌همه کتاب موجود در بازار، کدام عناوین می‌توانند نخستین قدم‌های ما در مسیر شناخت این فرمانده شهید و این قهرمان بزرگ سال‌های دفاع مقدس باشند؟
ویژه‌هایی به یاد شهید «سقای بسیجیان»

ویژه‌هایی به یاد شهید «سقای بسیجیان»

ویژه‌نامه الکترونیکی شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) و مشهور به سقای بسیجیان جبهه، به کوشش گروه چند‌رسانه‌ای نوید شاهد همزمان با سالگرد شهادت شهید حسن باقری منتشر شد.