نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

از حوزه تا خاکریز و سنگر و شهادت

از حوزه تا خاکریز و سنگر و شهادت

شهید قاسمیان تا کلاس دوم دوره راهنمایی به تحصیل پرداخت، پس از آن از مدرسه به حوزه رفت و به تحصیلات حوزوی ادامه داد. در دوران دفاع مقدس نیز به عنوان بسیجی راهی جبهه شد.
گذری بر زندگی شهید عدالت و آرمان‌هایش

گذری بر زندگی شهید عدالت و آرمان‌هایش

شهید با اینکه از استعداد خاصی برای تحصیل برخوردار بود، حس وطن‌پرستی او را بر آن داشت که در یکی از ارگان‌های نظامی کشور به میهن خدمت کند و ایده و آرمان خود را در محیط خفقان کشور در دوران رژیم منحوس شاهنشاهی اشاعه داده و به آن جامه عمل بپوشاند.
شهیدی از تل کوشک

شهیدی از تل کوشک

شهید اسداله جوکار شهیدی از روستای تل‌کوشک از توابع کازرون است که آبان ماه 1365 در منطقه حاج عمران به فیض شهادت نائل آمده است.