نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

زگهواره‌ي لاله‌های پر خون شده است

زگهواره‌ي لاله‌های پر خون شده است

دوبیتی هایی از افسانه سادات حسینی.
تا ده چشم گذاشت / تا یک عمر چشم به راه بود

تا ده چشم گذاشت / تا یک عمر چشم به راه بود

سروده ای از ثریا عبدی از کتاب چشمه آیینه.
مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «یک روز می‌آید خبری سبز از این راه»

مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «یک روز می‌آید خبری سبز از این راه»

ای کاش که این خانه‌ی (ناامن!) الهی / از دست تو و ایل و تبارت شود آزاد
مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «سوغات ما تلاوت تو پای کعبه بود»

مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «سوغات ما تلاوت تو پای کعبه بود»

سوغات ما تلاوت تو پای کعبه بود / رفتی که عطر سوره‌ی مریم بیاوری
من شرح دردهای دلش را شنیده ­ام / دردی که از نگاه شنیدم نه از زبان

من شرح دردهای دلش را شنیده ­ام / دردی که از نگاه شنیدم نه از زبان

احمد حسین پور علوی سروده زیر را به برادرش «حسن علوی جانباز قطع نخاع از گردن که پس از ده ماه مجروحیت سخت به شهادت رسید» تقدیم کرده است.
۱