نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

امام زاده

«امام زاده» سروده رضا امیرخانی در رثای شهادت سید شهیدان اهل قلم «سید مرتضی آوینی».

خوزستان پسر عموی من است...

خوزستان پسر عموی من است/ های، پسر عموی من!/ صبحانه را میهمان قبیله ی من باش/ آفتابی می رسد از راه

«استمالت ستاره» / سروده ای از محمد حسین جعفریان

دیروز برای طفلی می گریستم/ که کفش نداشت/ امروز برای مردی/ که پا ندارد/ و فردا برای خودم/ که هیچ...

«راه ناتمام» سروده ای از قیصر امین پور

آن روز/ بگشوده بال و پر/ گفتی/ «دیگر به خانه باز نمی گردم/ امروز من به پای خود رفتم

بیا از اول، کتاب کودکی مان را ورق بزنیم

قبول نیست/ بیا از اول، کتاب کودکی مان را/ ورق بزنیم
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود

عشق بود و جبهه بود و جنگ بود

عشق بود و جبهه بود و جنگ بود/ عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود/ هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد/ مادری فرزند خود را هدیه کرد