نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

توفیق شربتی در رضوانشهر توسط عناصر تروریستی ترور شد

توفیق شربتی در رضوانشهر توسط عناصر تروریستی ترور شد

توفیق شربتی در رضوانشهر توسط عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) مورد سوء قصد واقع شد و به شهادت رسید.
شهید «احمد پورقلي‌» در راه انقلاب جانفشانی کرد

شهید «احمد پورقلي‌» در راه انقلاب جانفشانی کرد

شهيد احمد پورقلي‌ تنها يادگارش‌ دو فرزند به‌ نام ‌ «مقدم‌» و «هوشمند» است‌.
فکر کردن عبادت است

فکر کردن عبادت است

سر انجام بعد از آموزش به جبهه اعزام شد و در تاریخ 10 مرداد 13665 در میمک به درجه شهادت نائل آمد.
پشتيبان انقلاب و امام باشيد

پشتيبان انقلاب و امام باشيد

شهید علي فرجود در ميان انبوه مردم حزب الله فومن تشييع و با احترام خاصي به زادگاهش شكالگوراب بالا در كنار و برادر شهيد ابوالقاسم همتي به خاك سپرده شد.
زندگینامه شهيد نور محمد كوهي

زندگینامه شهيد نور محمد كوهي

شهيد نور محمد كوهي داوطلبانه به جبهه حق عليه باطل اعزام شد و در عمليات كربلاي 5 در منطقه عملياتي فاو بر اثر تركش خمپاره دشمن شربت شهادت نوشيد.
فقط ولايت فقيه و حرف هاي امام را در زندگي و راس كارها قرار دهيد

فقط ولايت فقيه و حرف هاي امام را در زندگي و راس كارها قرار دهيد

شهيد احمد جمالدوست در تاريخ 24 فروردین 1364 به فيض عظيم شهادت نائل آمد.