کتاب «حُرّ گیلان» توسط ستاد کنگره هشت هزار شهید استان گیلان با موضوع زندگینامه شهید "شیخ حسن محمدی" با کوشش علی سمعی گردآوری شده است. نویدشاهدگیلان در ادامه به معرفی این کتاب می پردازد.
کتاب «حُرّ گیلان» رونمایی شد+عکس

به گزارش نویدشاهدگیلان؛ کتاب «حُرّ گیلان» یکی از آثار انتشارات ستاد کنگره هشت هزار شهید استان گیلان با موضوع زندگینامه شهید شیخ حسن محمدی می باشد که توسط علی سمعی تهیه و تنظیم شده است.

این کتاب با شمارگان 2000 نسخه، قطع رقعی و به بهای 50هزارتومان روانه بازار نشر خواهد شد. 

 کتاب «حُرّ گیلان» بر پایه خاطرات خانواده، دوستان و هم‌رزمان شهید شیخ حسن محمدی درباره منش و زندگی او نوشته شده که به عنایت امام رضا(ع) متحول شد و در پایان نیز تصاویری از شهید محمدی آمده است.

گفتنی است این کتاب در تاریخ بیست و چهارم مهرماه 1399 در سالن کانون بسیج جوانان رشت با حضور خانواده شهدا رونمایی شد.


کتاب «حُرّ گیلان» رونمایی شد+عکس

در قسمتی از این کتاب آمده است: معمولا چنین حــال و احــوالی نداشــت کــه ســر صبحــی یــاد همسر و فرزندانـش بیفتـد ولی آن روز جـوری دیگـری بـود. از زمـان حضـور در مشـهد تقریبــا بــه تمام قهوه خانه هــای دور و اطــراف محل کارش ســر زده بــود ولی زیـارت نـه، حتی یـک بـار.

بـا کلافگی سـری تـکان داد و قلـم مـو را بـه رنـگ زد و شـروع بـه رنـگ آمیـزی کـرد. بعـد از مـدتی یـک لحظه سـرش را بلنـد کـرد. آفتـاب تنـد و تیـز می تابیـد. نـاخـودآگاه سـر برگردانـد. شـاید بـه خاطـر اینکـه از تابـش آفتـاب در امـان باشـد و یـا...

همه چیـز در یـک لحظه اتفـاق افتـاد. چرخـش و تابـش آفتـاب و نـگاه بـه گنبـد طلایی رنگـی کـه مدت هـا جلـوی نگاهـش بـود ولی او نمی دید ... یـک لحظه ... یـک نـگاه... ولی حسـن انـگار دیوانـه و شـیدا شـد. از چهـار پایــه ســقوط کــرد. ســطل رنــگ بــه زمین افتــاد. همه جــا رنگــی شــد. امــا برایـش هیـچ اهمیتی نداشـت. انـگار اصلا متوجـه دور و اطرافـش نمی شد. بـه زمین خـورد. بلنـد شـد. بـه دیـوار خـورد. از سـر و صـدا مـردی بیـرون آمـد و تعجب و کمی ترس نگاهش کرد...

شهید شیخ حسن محمدی فروردین 1339 در روستای تمل محله ی خشکبیجار بدنیا آمد و 26 دیماه 1365 در عملیات کربلای پنج در شلمچه به شهادت رسید.


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده