شهید اسماعیل جهانديده
آنقدر مي دانم در جستجوي چيزي هستم که از عالم مادي خارج است آري پدر و مادر گرامي همچنان مي روم آنقدر مي روم تا به مقصود و هدف نهائي خود دست
حجاب اسلامي را رعايت کنید
به گزارش نویدشاهدگیلان؛ سالها بود دنبال کسي مي گشتم و هر نفري ز هر خطري در پي جستجوي است و من در جستجويي بودم چه بسا پا در ره مي نهي و نمي داني به دنبال چه اي و که اي و تنها وقت يافتن مي فهمي که به مقصود رسيده اي آري بار سفرم را بستم و راه افتادم گل را ديدم و درختان را قطره هاي شبنم را بوسيدم  تنم را در چشمه هاي زلال شستم چشمم را بر کوهها دوختم  از رودها عبور کردم گذشتم و در هيچ  موقع کوله بار از پشت بر زمين ننهاده ام بايد همچنان مي رفتم و مي رفتم تا اوج صخره هاي دور تا پهنه جلگه هاي سبز تا فاصله هاي خيلي دور نمي دانم در جستجوي چيم و کيم ولي آنقدر مي دانم در جستجوي چيزي هستم که از عالم مادي خارج است آري پدر و مادر گرامي همچنان مي روم آنقدر مي روم  تا به مقصود و هدف نهائي خود دست يابم اگر خداوند اين موجود ناچيز را پذيرا باشد از شما مي خواهم که در سوگ من گريه نکنيد بلکه خوشحال باشيد از اين که خداوند اين فرزند حقير شما را پذيرفته است پدر و مادر گرامي اميدوارم که مرا ببخشيد و حلالم کنيد اگر در حق شما بدي کرده ام اگر چه من هيچگاه نتوانستم در اين مدت زحمت هاي شما را جبران نمايم ولي اميدوارم شما مرا ببخشيد و همچنين از خواهرانم ميخواهم که حجاب اسلامي را رعايت نمايند و همچنين از برادرانم مي خواهم  که پيروان راستين اين انقلاب باشند اينجا هوا هوايي ديگر است شوق پرواز دمي ديگر در کالبدم مي دمد به اميد اين پرواز بزرگ و عظيم از تمام دوستان و آشنايان خواستار عفو و بخشش مي باشم به اميد پيروزي حق بر باطل.
وصيت نامه اينجانب اسماعيل جهانديده در منطقه سومار
خدايا خدايا  تا انقلاب و مهدي خميني را نگهدار

گفتنی است شهید اسماعیل جهانديده سرشکه در شهرستان سیاهکل دیده به جهان گشود و پس از دلاوری های فراوان در منطقه عملیاتی سومار به شهادت رسید.

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده