شهيد مسعود مدامي عقيده داشت آهنگ عمليات جبهه به گوش جان ميرسد و سالکان طريق حق را به وادي عشق فرا مي خواند و در عمليات مرحله دوم کربلاي پنج در تاريخ 1 اسفند 1365 شهادت را در آغوش مي گيرد.
زندگينامه طلبه بسيجي شهید مسعود مدامي
به گزارش نویدشاهدگیلان؛ زمانيکه ابر سياه طاغوت بر زندگي فرد فرد ايراني سايه گسترده بود از آن افق سيه فام نور انقلاب تلالو نمود، در سال 1342 که شعله دار راستين اين ناخداي کشتي نجات حرکت خود را آغاز نمود و با صداي پيامبر گونه خود فرمود: ياوران من در آغوش پدران و مادران هستند جمله اي که واقعيت به خود گرفت در آن سال مسعود مدامي چهار ماه بيشتر نداشت، مسعود از کودکي عاشق عبادت و اطاعت از خدا بود.

دو سال قبل از انقلاب شکوهمند 57 که سيزده سال بيش نداشت با جواني که سرشار از نور ايمان و آگاهي و از همسايگان برد آشنا شد و در مورد تبعيد امام و آگاهي از اهداف مقدسه امام مطالعه و در آغاز انقلاب آمادگي کامل داشت تا جئيکه قبل از آغاز بلوغ همه واجبات خود را انجام ميداد و حتي به مستحبات ميپرداخت در کوران انقلاب دو روز در هفته روزه بود و دو سال آخر را همه شب نماز شب مي خواند رفتارش در منزل نسبت به همسر و مادرش آنچنان بود که گويي يک خدمتگزار بود همه مواقع به آن دو کمک ميکرد آنچه خواست اسلام و قرآن بود در زندگي پياده ميکرد قبل از انقلاب در درس کوشا بود اما بعد از انقلاب براي آگاهي به اسلام و حقيقت آن به مطالعه قرآن و کتابهاي ديني و مذهبي مي پرداخت به تمام سخنراني هاي شهيد بهشتي و شهيد مطهري و شهيد دستغيب گوش ميداد و به درس علاقه چنداني نشان نميداد و هميشه مورد اعتراض قرار مي گرفت اما جوابش به خانواده اش اين بود تا زمانيکه انقلاب حرکت عادي خود را طي نکند من نمي توانم به درس و کتاب اهميت بدهم. 

شهيد مسعود مدامي عقيده داشت آهنگ عمليات جبهه به گوش جان ميرسد و سالکان طريق حق را به وادي عشق فرا مي خواند و در عمليات مرحله دوم کربلاي پنج در تاريخ 1 اسفند 1365 شهادت را در آغوش مي گيرد. مسعود در يک خانواده فرهنگي رشد و نمود يافت و با فرهنگ شهادت طلبي چراغ روشنايي را و چراغ هدايت جامعه را مشتعل ساخت.
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده