شهيد فرهاد ثباتی در 21 خرداد 1364 به درجه شهادت نائل گرديد.
شعر زیبای شهيد فرهاد ثباتی+دستخط
 پيش صاحب زمان نظران سليمان باد است   
بلكه آن است سليمان كه زملك آزاد است 

 آنكه گويند كه برآب نهادست جهان
مشنو اي خواجه  كه چون درنگري بو با دست

هر نفس مهر فلك بود دگري مي افتد
چه  توان كرد چو اين سفله چنين افتاده دست
 
دل در اين پيرزن عشوه گردهرمبند
كاين عروس است كه در عقدسي داماد است

بازدار اين سخن از من  كه پس از من گويي
باد باد آن  كه مرا اين سخن از و يادست
 
 گر پس از لاله سيراب بود دامن كوه   
مرواز راه كه آن خون دل فرهاد است
  
 همچو نرگس بگشا چشم و ببين كانور خاك
چند روي چو و گل و قامت چون شمشادست

خيمه انس مزن بود در آن كهنه رباط
كه اساسش همه بي موقع و بي بنياد است
  
حاصل نيست به جز غم ز جهان  خواجو را
شادي جان كسي كو ز جهان آزادست.

 يادي از فرهاد ثباتي بكنيد رامين جان
 قربانت فرهاد ثباتي  

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده