بمناسبت هفدهمین سالگرد شهید:
آیت‌الله حاج شیخ صادق احسان‌بخش‌ تولمی‌ رشتی‌، فرزند غلامرضا یحیی‌ در سال‌ ۱۳۰۹ ش‌ در روستای‌ لیفشاگرد که‌ امروز مرکز دهستان‌ و از توابع‌ شهرستان‌ صومعه‌سرا است‌، به‌ دنیا آمد.
آثار دیده نشده از روحانی شهید حاج صادق احسان‌بخش
نام کتاب : تفسیر سوره احزاب	(فتنه یهود) 	یک جلد

مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش 	ناشر : نشر صادقین

حروفچینی: کوشش		لیتوگرافی : طیف - رشت

چاپ : جاوید - رشت		صحافی : زرین

نوبت چاپ : اول		تاریخ انتشار : اسفند 1375
نام کتاب : تفسیر سوره احزاب (فتنه یهود) یک جلد مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش ناشر : نشر صادقین حروفچینی: کوشش لیتوگرافی : طیف - رشت چاپ : جاوید - رشت صحافی : زرین نوبت چاپ : اول تاریخ انتشار : اسفند 1375
نام کتاب : آثار الصادقین	35 جلد

مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش 			

ناشر : روابط عمومی ستاد برگزاری نماز جمعه گیلان

حروفچینی : پایا		لیتوگرافی : تصویر			

چاپ : جاوید رشت		صحافی : زرین 			

نوبت چاپ : دوم (اسفند 71)		تیراژ : 3000 جلد
نام کتاب : آثار الصادقین 35 جلد مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش ناشر : روابط عمومی ستاد برگزاری نماز جمعه گیلان حروفچینی : پایا لیتوگرافی : تصویر چاپ : جاوید رشت صحافی : زرین نوبت چاپ : دوم (اسفند 71) تیراژ : 3000 جلد
نام کتاب : تفسیر سوره مبارکه اسراء	 یک جلد

مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش

حروفچینی و صفحه آرایی : پیرا

ناشر : نشر صادقین		تاریخ انتشار : 1379
نام کتاب : تفسیر سوره مبارکه اسراء یک جلد مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش حروفچینی و صفحه آرایی : پیرا ناشر : نشر صادقین تاریخ انتشار : 1379
نام کتاب : بهین گفتار شامل حکایات ، اشعار و مواعظ	یک جلد

مولف : مرحوم حاج شیخ هادی حسام رشتی ( واعظ ) 
	با مقدمه حاج شیخ صادق احسان بخش

لیتوگرافی : طیف رشت 	چاپ و صحافی : جاوید - رشت

ناشر : نشر صادقین		تاریخ انتشار : 1357
نام کتاب : بهین گفتار شامل حکایات ، اشعار و مواعظ یک جلد مولف : مرحوم حاج شیخ هادی حسام رشتی ( واعظ ) با مقدمه حاج شیخ صادق احسان بخش لیتوگرافی : طیف رشت چاپ و صحافی : جاوید - رشت ناشر : نشر صادقین تاریخ انتشار : 1357
نام کتاب : قیامت از دیدگاه قرآن و احادیث		 یک جلد

مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش 		

ناشر : ستاد برگزاری اقامه نماز جمعه رشت

حروفچینی : کوشش - تهران		صحافی : زرین تهران

چاپ : جاوید رشت		تیراژ : 3000 جلد
نام کتاب : قیامت از دیدگاه قرآن و احادیث یک جلد مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش ناشر : ستاد برگزاری اقامه نماز جمعه رشت حروفچینی : کوشش - تهران صحافی : زرین تهران چاپ : جاوید رشت تیراژ : 3000 جلد
نام کتاب : دانشوران و دولتمردان گیل و دیلم	 یک جلد

مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش 	   ناشر : نشر صادقین

ویراستار : دکتر عباس شرفی ماسوله	   صحافی : زرین - تهران

چاپ : نیروی دریایی انزلی		   تیراژ : 3000 جلد

تاریخ انتشار : 1380		   نوبت چاپ : اول
نام کتاب : دانشوران و دولتمردان گیل و دیلم یک جلد مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش ناشر : نشر صادقین ویراستار : دکتر عباس شرفی ماسوله صحافی : زرین - تهران چاپ : نیروی دریایی انزلی تیراژ : 3000 جلد تاریخ انتشار : 1380 نوبت چاپ : اول
نام کتاب : سی گفتار		 دو جلد

مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش 		

ناشر : نشر صادقین

حروفچینی : کوشش - تهران		صحافی : جاوید - رشت

چاپ : جاوید رشت		تیراژ : 3000 جلد
نام کتاب : سی گفتار دو جلد مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش ناشر : نشر صادقین حروفچینی : کوشش - تهران صحافی : جاوید - رشت چاپ : جاوید رشت تیراژ : 3000 جلد
نام کتاب : خاطرات صادق	 یک جلد

مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش 	  ناشر : نشر صادقین

ویراستار : دکتر عباس شرفی ماسوله 	  صفحه آرایی : فریدون مروارید		

عکس : سخاوت امانی		تیراژ : 3000 جلد

حروفچینی : هنر و اندیشه (رشت)	  لیتوگرافی : طیف - رشت 

چاپ : جاوید رشت 		  صحافی : زرین - تهران
نام کتاب : خاطرات صادق یک جلد مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش ناشر : نشر صادقین ویراستار : دکتر عباس شرفی ماسوله صفحه آرایی : فریدون مروارید عکس : سخاوت امانی تیراژ : 3000 جلد حروفچینی : هنر و اندیشه (رشت) لیتوگرافی : طیف - رشت چاپ : جاوید رشت صحافی : زرین - تهران
نام کتاب : نقش دین در خانواده	 2 جلد

مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش 	  ناشر : نشر صادقین

حروفچینی لیزری : مهدی اکبری	  	لیتوگرافی : طیف - رشت

چاپ : جاوید رشت		  تیراژ : 3000 جلد

تاریخ انتشار :تابستان 1374 		  نوبت چاپ : دوم
نام کتاب : نقش دین در خانواده 2 جلد مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش ناشر : نشر صادقین حروفچینی لیزری : مهدی اکبری لیتوگرافی : طیف - رشت چاپ : جاوید رشت تیراژ : 3000 جلد تاریخ انتشار :تابستان 1374 نوبت چاپ : دوم
نام کتاب : تفسیر سوره یوسف ( احسن القصص )	 یک جلد

مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش 			

ناشر : نشر صادقین		حروفچینی : هنر و اندیشه - رشت

لیتوگرافی : طیف - رشت 		چاپ : جاوید - رشت

صحافی : زرین - تهران		تاریخ انتشار : 1378
نام کتاب : تفسیر سوره یوسف ( احسن القصص ) یک جلد مولف : حاج شیخ صادق احسان بخش ناشر : نشر صادقین حروفچینی : هنر و اندیشه - رشت لیتوگرافی : طیف - رشت چاپ : جاوید - رشت صحافی : زرین - تهران تاریخ انتشار : 1378

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده