سرباز مکتب احلی من العسل/غزلی برای شهید حاج قاسم سلیمانی

سرباز مکتب احلی من العسل/غزلی برای شهید حاج قاسم سلیمانی

نوید شاهد- ای جرعه نوش مکتب احلی من العسل/ ای مطلع ترنم ابیات این غزل/ ای تک سوار معرکه ی عشق السلام....
به ساحت مقدس امام خمینی(ره) و قیام شکوهمندش

به ساحت مقدس امام خمینی(ره) و قیام شکوهمندش

نوید شاهد- زبان معترض زخم های ما بودی، سکوت بود، تو بشکوهی صدا بودی
در رثای حاج قاسم: می خواستی از کاظمی ها جا نمانی!

در رثای حاج قاسم: می خواستی از کاظمی ها جا نمانی!

نوید شاهد- بومی کشد بغداد خندان پیکرت را/ آخر شکستند این حرامی ها پرت را
تقدیم به شهید مقاومت قفقاز حاج واقف عبدالله‌یف

تقدیم به شهید مقاومت قفقاز حاج واقف عبدالله‌یف

نوید شاهد- غربتِ پاره ‌پاره‌ی قره‌باغ، غیرتِ مردهای تبریزی/ سروها ایستاده می ‌میرند آه عجب قصه‌ ی غم‌انگیزی
بهار و چادر

بهار و چادر

نوید شاهد- سوریه گیس های زنی است/ که قدمتش می رسد به جنگ/ به دخترانی باچشم های سیاه
شعر رضا نیکوکار برای سردار سلیمانی

شعر رضا نیکوکار برای سردار سلیمانی

نوید شاهد- از همان لحظه ای که پرپر شد پیکر قاسمِ سلیمانی، برگ زرین دیگری رو کرد دفتر قاسمِ سلیمانی/ مثل جوی شراب جاری شد در دل کوچه ها، خیابان ها، خُم به خُم سینه های لبریز از ساغر قاسمِ سلیمانی
۵
آرشیو