قطعه شعري از شهيد مطلب كيان خطاب به فرزندش

قطعه شعري از شهيد مطلب كيان خطاب به فرزندش

عزيزم كودك دردانه من/ چراغ تابناك خانه‌ من/ بگو بابا، چطور حال سركار/ صفا آورده‌اي مشتاق ديدار
كبوترها همه آماده پرواز در باران...

كبوترها همه آماده پرواز در باران...

سكوتو جمجمه،سنگر،صداي موشها،باران / دو پا، يك دست،مي آيند چشم انداز نخلستان/ سپس،هي سرفه هاي خشك وكشدارو كشنده،مرد
كسي كه بغضش را، تكه تكه خورد...

كسي كه بغضش را، تكه تكه خورد...

كسي به ناله ي آتش، سپرده گوش اينجا/ شبيه خاك كسي ميكند خروش اينجا/ كسي شبانه ز نرگس، سراغ مي گيرد
كارت پستال

كارت پستال

گفتم كه تبريكي بگويم!/ به شما دوستان!/ به شما كه آن سو نشسته ايد
كنون زمانه شاعر،چه از تو بنويسد؟

كنون زمانه شاعر،چه از تو بنويسد؟

زمانه خواست ترا،ماضي بعيد، كند/ ضمير غايب مفرد كند،شهيد كند/ شناسنامه ي درد تو را،كند تمديد
شيوه شقايق هاست، سرخ وبي نشان مردن

شيوه شقايق هاست، سرخ وبي نشان مردن

وه!چه شوم ووحشتناك،زرد در خزان مردن/ سرو بودن وآخر،در تنور نان مردن/ ترس من نه از مرگ است،مي هراسم از ماندن
۱۴
آرشیو