سوی خدا

سوی خدا

در سال 1339 در شهرستان بیرجند متولد شد. بعد از تحصیلات ابتدائی و متوسطه در مشاغل فنی مشغول بکار شد. شهید صمدیان با وجود قبولی در دانشگاه، جبهه را برگزید و عازم خط مقدم نبرد حق علیه باطل شد.
سموم هرز، به تاراج تو، چه مي كوشند...

سموم هرز، به تاراج تو، چه مي كوشند...

دلت اگر چه گرفته،شب از چه، بي ماه است/ بخوان پرنده!سكوت بهار،جانكاه است/ دلت شكسته، پرت خسته،چشمهايت خيس
صبحي ،كنار پلك تو...

صبحي ،كنار پلك تو...

صبحي ،كنار پلك تو، آغاز مي شود/ با چشم هاي خيس تو،همراز مي شود/ فصل وضوي تاول وخون است،روز من
صدا،صداي خودش بود…

صدا،صداي خودش بود…

صدا،صداي خودش بود،آب،در اتش/ و سينه سوخته تر،آفتاب،در آتش/ نسيم راه مي افتادو آسمان مي ريخت
طنين هق هق ابري!...

طنين هق هق ابري!...

و زخم شانه ي من هست،تكيه گاه دلت/ شكفته شد گل احساس،در پناه دلت/ طنين هق هق ابري كه چون ستاره،شبي
۱۲
آرشیو